Dengan nama Allah

Friday, January 08, 2010

Be nice

Berkata Ali r.a. bahwasanya Nabi SAW telah bersabda: Allah telah berfirman:
"Allah telah mewahyukan kepada Daud: Wahai Daud! Sesungguhnya seorang hamba akan membawa sesuatu kebajikan di Hari Akhirat, lalu Aku serahkan penilaiannya kepadanya di dalam syurga. Berkata Daud: Ya Tuhanku! Siapakah dia hamba itu? Menjawab Tuhan: Seorang Mu'min yang berusaha untuk memenuhi hajat saudara Mu'minnya yang lain, ia suka sekali hendak menyampaikan keperluannya, sama ada berjaya ia menyampaikannya hajat itu ataupun tidak."
(H.R. Khatib dan Ibnu Asakir)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home