Dengan nama Allah

Tuesday, May 30, 2017

menyampaikan

Kewajipan Rasul tidak lain 
hanyalah menyampaikan, 
dan 
Allah mengetahui 
apa yang kamu lahirkan 
dan 
apa yang kamu sembunyikan.

Al Maa-idah : 99

0 Comments:

Post a Comment

<< Home