Dengan nama Allah

Thursday, June 09, 2016

Penyakit Hati

Dan barangsiapa yang buta (hatinya) 
di dunia ini, 
niscaya di akhirat (nanti) 
ia akan lebih buta (pula) 
dan lebih tersesat dari jalan (yang benar)

Al Israa : 720 Comments:

Post a Comment

<< Home