Dengan nama Allah

Tuesday, June 07, 2016

Sayap Malaikat

Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, 

Yang menjadikan malaikat sebagai utusan utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing masing (ada yang) dua, tiga dan empat

Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-NyaSesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.


 Faathir : 1

0 Comments:

Post a Comment

<< Home