Dengan nama Allah

Sunday, June 11, 2017

Nuzul Quran

(Ialah) Al Quran dalam bahasa Arab 
yang tidak ada kebengkokkan (di dalamnya) 
supaya mereka bertakwa.

Az Zumar : 28

0 Comments:

Post a Comment

<< Home