Dengan nama Allah

Monday, January 25, 2010

So Sweet

Berkata Syurahbil bin Syuf'ah daripada seorang sahabat Nabi r.a bahwasanya Nabi SAW telah bersabda : Allah telah berfirman :

"Berfirman Allah Ta'ala di Hari Kiamat kepada anak-anak (yang mati kecil): Masuklah kamu ke dalam syurga!

Mereka menjawab: Ya Tuhan kami! Kami mahu tunggu sehingga ibu-bapa kami memasuki sama,

lalu mereka pun tiba.

Berfirman Allah: Mengapa Aku lihat mereka berlambat-lambat kamu sajalah masuk syurga dahulu!

Anak-anak itu berkata lagi: Wahai Tuhan Kami! Bagaimana dengan ibu-bapa kami!

Berfirman Tuhan: Masuklah syurga, kamu dan ibu-bapa kamu sekalian!"

(H.R. Ahmad)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home