Dengan nama Allah

Saturday, March 27, 2010

For getting

Dan jikalau Allah melapangkan rezeki
kepada hamba-hamba-Nya

tentulah mereka
akan melampaui batas di muka bumi,

tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran.
Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat.

Surah Asy Syuura : 27

0 Comments:

Post a Comment

<< Home