Dengan nama Allah

Sunday, June 26, 2016

can you see Him, There

Jika Allah menolong kamu, 
maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu; 

jika Allah membiarkan kamu 
(tidak memberi pertolongan), 
maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu 
(selain) dari Allah itu? 

Kerana itu hendaklah kepada Allah saja orang orang mu’min bertawakal.

Ali Imran : 160

0 Comments:

Post a Comment

<< Home