Dengan nama Allah

Sunday, July 03, 2016

Sila sila

Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), 

maka Kami segerakan baginya di dunia itu 

apa yang Kami kehendaki bagi orang orang yang Kami kehendaki 
dan Kami tentukan baginya neraka jahanam; 
ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

 Al Isra' : 18

0 Comments:

Post a Comment

<< Home