Dengan nama Allah

Saturday, June 17, 2017

Malaikats

Demi (malaikat-malaikat) 
yang mencabut (nyawa) dengan keras,

dan (malaikat-malaikat) 
yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,

dan (malaikat-malaikat) 
yang turun dari langit dengan cepat,

dan (malaikat-malaikat) 
yang mengatur urusan (dunia)

(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) 
pada hari ketika tiupan pertama 
mengoncangkan alam,

tiupan pertama itu 
diiringi dengan tiupan kedua.

Hati manusia 
pada waktu itu 
sangat takut,

pandanganya 
tunduk.

An Naazi'aat : 1-9

0 Comments:

Post a Comment

<< Home