Dengan nama Allah

Sunday, June 18, 2017

Hujah Allah

Katakanlah: 
"Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat; 

maka 
jika Dia 
menghendaki, 

pasti Dia 
memberi petunjuk 

kepada kamu semuanya".

Al An'aam : 149

0 Comments:

Post a Comment

<< Home