Dengan nama Allah

Sunday, December 20, 2009

A Reminder (Not For You)

Thursday, December 17, 2009

Maal Hijrah


~m a a l h i j r a h~

Tuesday, December 01, 2009

Rahsia Alam Malaikat

Malaikat yang diberi tugas menjaga orang yang berzikir
"Ya Arhamarrahimin"

Allah menjadikan salah seorang malaikat yang diserahi untuk menjaga dan melaporkan permintaan orang yang membaca: "Ya Arhamarrahimin" (Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)

Maka barang siapa yang membaca "Ya Arhamarrahimin" sebanyak tiga kali, malaikat berkata kepadanya: "Sesungguhnya Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah menghadapmu, maka mintalah (apa yang engkau kehendaki)"

(Dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak)