Dengan nama Allah

Tuesday, May 11, 2010

Pilgrim age

Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah
sesudah mereka dianiaya,
pasti Kami akan memberikan tempat
yang bagus
kepada mereka di dunia.
Dan sesungguhnya pahala di akhirat
adalah lebih besar,
kalau mereka mengetahui.


Surah An Nahl : 41