Dengan nama Allah

Monday, January 25, 2010

So Sweet

Berkata Syurahbil bin Syuf'ah daripada seorang sahabat Nabi r.a bahwasanya Nabi SAW telah bersabda : Allah telah berfirman :

"Berfirman Allah Ta'ala di Hari Kiamat kepada anak-anak (yang mati kecil): Masuklah kamu ke dalam syurga!

Mereka menjawab: Ya Tuhan kami! Kami mahu tunggu sehingga ibu-bapa kami memasuki sama,

lalu mereka pun tiba.

Berfirman Allah: Mengapa Aku lihat mereka berlambat-lambat kamu sajalah masuk syurga dahulu!

Anak-anak itu berkata lagi: Wahai Tuhan Kami! Bagaimana dengan ibu-bapa kami!

Berfirman Tuhan: Masuklah syurga, kamu dan ibu-bapa kamu sekalian!"

(H.R. Ahmad)

Sunday, January 17, 2010

Pungguk rindukan bulan?

Berkata jabir r.a. bahwasanya Nabi SAW telah bersabda: Allah telah berfirman:
"Sesungguhnya Ka'bah itu mempunyai lidah dan dua bibir, dan dia pernah mengadu kepada Ku: Wahai Tuhanku! Sangat sedikit sekali pengunjung Ku dan penzirah Ku. Maka Allah berfirman: Sesungguhnya Aku akan mencipta manusia yang khusyu' dan Khudhu', sentiasa merindukan engkau sebagaimana rindunya burung merpati kepada telurnya."

(H.R. Thabarani)

Friday, January 15, 2010

Membiarkan uban

Nabi SAW telah bersabda: "Janganlah kau cabut uban itu kerana ia merupakan cahaya bagi Muslim. Tak seorang Muslim pun yang beroleh selembar uban dalam menegakkan Islam, kecuali Allah akan mencatatkan untuknya satu kebaikkan, meninggikan darjatnya satu tingkat dan menghapus dari padanya satu kesalahan."

(H.R. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i dan Ibnu majah)

Monday, January 11, 2010

Pahit manis kehidupan

Berkata Ibnu Mas'ud r.a bahwasanya Nabi SAW telah bersabda: Allah telah berfirman:
"Wahai dunia! Pahitkanlah kehidupan para kekasihKu, jangan sekali-kali engkau memaniskannya, kelak engkau akan memfitnahnya."
(H.R. Qudha'i)

Sunday, January 10, 2010

Dia kasih yang berlari

Berkata Anas r.a bahwasanya Nabi SAW telah bersabda: Allah telah berfirman:
Wahai anak Adam! Jika engkau mengingati Ku di dalam diri mu, niscaya Aku pun akan mengingati mu di dalam DiriKu. Dan jika engkau mengingati Ku dalam kumpulan ramai, niscaya Aku pun akan mengingati mu di kumpulan yang lebih baik dari kumpulan mu. Jika engkau mendekati Ku sejengkal, Aku akan mendekati mu sedepa, dan jika engkau mendekati Ku sedepa, Aku akan mendekati mu sehasta. Dan jika engkau mendekati Ku dengan berjalan kaki, Aku akan mendekati mu dengan berlari."
(H.R. Ahmad dan Abd bin Humaid)

Saturday, January 09, 2010

Zikir, best! Takde orang tahu

Berkata Abu Said r.a bahwasanya Nabi SAW telah bersabda: Allah telah berfirman:
"Wahai Musa! Andaikata langit dan semua isinya, dan bumi serta semua isinya, juga laut dengan semua isinya diletakkan diatas suatu neraca, sedang neraca yang lain pula diletakkan kalimat 'Laa Ilaaha Ilallaah', niscaya beratlah neraca yang diatasnya kalimat syahadat itu."
(H.R. Abu Ya'la)

Friday, January 08, 2010

Be nice

Berkata Ali r.a. bahwasanya Nabi SAW telah bersabda: Allah telah berfirman:
"Allah telah mewahyukan kepada Daud: Wahai Daud! Sesungguhnya seorang hamba akan membawa sesuatu kebajikan di Hari Akhirat, lalu Aku serahkan penilaiannya kepadanya di dalam syurga. Berkata Daud: Ya Tuhanku! Siapakah dia hamba itu? Menjawab Tuhan: Seorang Mu'min yang berusaha untuk memenuhi hajat saudara Mu'minnya yang lain, ia suka sekali hendak menyampaikan keperluannya, sama ada berjaya ia menyampaikannya hajat itu ataupun tidak."
(H.R. Khatib dan Ibnu Asakir)

Thursday, January 07, 2010

Masa itu bukan emas

Berkata Abu hurairah r.a. bahwasanya Nabi SAW bersabda: Allah berfirman: "Telah mengganggu Aku si anak Adam itu, apabila dia mencela 'masa' sedang masa itu adalah Aku. Di tangan Ku lah berada segala urusan. Aku lah yang menjadikan malam dan siang."
(H.R. Ahmad)

Wednesday, January 06, 2010

Ada Lagi Satu

Berkata Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi SAW bersabda: Allah berfirman:
"Pada
Hari
Kiamat
diperhitungkan amal amal baik dan amal amal buruk seseorang hamba, lalu amal amal baiknya dijadikan penebus kepada amal amal buruknya, sehingga apabila ada lagi amal baiknya meskipun satu saja, dapatlah ia dimasukkan kedalam syurga."


(H.R. Thabarani)

Tuesday, January 05, 2010

Lapar ;)

“Abdullah bin Mas’ud berkata, Rasulullah SAW memberitahu kepadaku: “ Engkau melihat seekor burung di syurga, kemudian engkau menginginkannya, maka ia datang kepadamu telah di panggang.

(H.R. Ibnu Abi Hatim)

Monday, January 04, 2010

Angkat Senjata

Akal mu adalah peluru