Dengan nama Allah

Saturday, March 27, 2010

For getting

Dan jikalau Allah melapangkan rezeki
kepada hamba-hamba-Nya

tentulah mereka
akan melampaui batas di muka bumi,

tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran.
Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat.

Surah Asy Syuura : 27

Wednesday, March 24, 2010

For giving

Jika kamu menampakkan sedekah,
maka itu adalah baik sekali.
Dan jika kamu menyembunyikannya
dan kamu berikan kepada orang-orang fakir,
maka menyembunyikan itu lebih baik bagi mu.
Dan Allah akan menghapuskan dari kamu
sebahagian kesalahan-kesalahan mu
dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Surah Al-Baqarah : 271

Tuesday, March 23, 2010

We are cool people

Sifat sifat baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang orang yang mempunyai keuntungan yang besar.

Surah Fushshilat : 35

Sunday, March 07, 2010

aku menyeru ku

Terima Kasih
ku ucapkan untuk
memberikan ku wujud
membenarkan ku sujud

Ampun maafku
ku mohonkan untuk
hari yang telah lalu
ketika ku mengingkari Mu

bahwa sesungguhnya
aku telah menganiaya
diri ku sendiri
dengan sendiri

lalu ku menyeru ku
wahai insan yang bertelinga
aku menyeru mu
sampai bilakah dunia

dan Engkau yang Maha Melihat
lagi Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui

Segala gerak diri ini
walau tak berbunyi
terlindung di hati ku ini

bahwa sesungguhnya
segala isi bumi
ku dimiliki.