Dengan nama Allah

Thursday, April 15, 2010

Spider web

Perumpamaan orang-orang
yang mengambil perlindung-pelindung
selain Allah
adalah seperti laba-laba yang membuat rumah.
Dan sesungguhnya
rumah yang paling lemah
ialah rumah laba-laba
kalau mereka mengetahui.


Surah Al' Ankabuut : 41